Program konferens 2017

Tillsammans släpper vi in framtiden Skola, arbetsliv och samhälle står inför stora utmaningar under 2017/2018. Vi erbjuder en kraftsamling just när osäkerheten är så stor och frågorna hopar sig som är angelägna att få svar på. Hur ser regionens situation ut gällande arbetslöshet och kompetensutveckling?

Syftet med konferensen Nätverket gör ut på att ha en konferens där företag i Östergötland, Östergötlands kommunala politiker, rikspolitiker, Svenskt Näringsliv och Norrköping & Linköpings universitet (LIU) med studenter samt arbetssökande ska närvara under ett och samma tak. Här finns möjligheten får samtliga parter att nätverka under en hel förmiddag. Studenterna och de arbetssökande kan nätverka med företagen direkt på plats, företagen kan nätverka med politiker och politiker kan höra vad studenter, arbetssökande och företagen har får åsikter/idéer att utveckla hela regionen. Här samverkar vi ihop för att få ett stärkande band mellan parterna så vi tillsammans kan lyfta vårt samhälle och få det framgångsrikt.

Frågor som kommer att behandlas under dagen

» Hur stärks samverkan mellan skolan och arbetslivet?

» Hur kan en pedagogik inriktad mot entreprenörskap bidra till ökad motivation hos elever och skolpersonal?

» Hur kan arbetsliv och skola klara kommande utmaningar i en ny verklighet/framtid?

» Hur bidrar kommunala politiker och regeringen till ökade förutsättningar får unga människors framtid?

» Ungdomars idérikedom, kunnande och arbetslivets kompetensbehov, hur kan de förenas under 2017/2018-talet?

Frågorna ovan kommer att behandlas under konferensen och goda exempel kommer att redovisas. Frågor kommer att kunna ställas, vilket leder till diskussioner som föder inspiration, glöd och nytänkande, vilket leder oss tillsammans in i framtiden.

Vi vänder oss till företagare, skolledare/rektorer, studenter, samordnare av skola och arbetsliv får högskola/universitet, politiker på riks- och kommunal nivå¥, personal inom arbetsförmedlingen, regionala kompetensråd och övriga intresserade. Vi hoppas att denna dag skall ge innovationskraft i företag, kommun och i skola.

Följande kommer att hålla anförande under konferensen 6 oktober 2017

1. Bengt Johansson, VD – Forsen AB,
2. Jonas Jalvér, VD Norrköping Science Park AB,
3. Sophia Jarl, Oppositionsråd Moderaterna på Norrköpings kommun,
4. Daniel Larsson, Integrationsutvecklare på Länsstyrelsen Östergötland,
5. Espen Surén, Bitr. rektor, Fria Läroverken,
6. Anders Whass, VD – ED Bygg Sverige AB,
7.  Charbel Gabro, inspiratör & Föreläsare,
8. Claire Karlsson, Affärsutvecklingschef – Mitt Liv,
9. Mikael Forkner, Regionchef Öst – Klövern (Deltar på debatten).

Bahjat Mourad, Verksamhetsansvarig på Nätverkarna Öst tillsammans med Carolina Dryselius, Verksamhetsledare på Folkuniversitetet kommer att leda konferensen.

Se programmet för konferensen!
Program, Konferensen Samverkan Skola – Arbetsliv, INTEGRATION 6 okt 2017

bahjat-mourad-arets-affarsnatverkare-2015 Daniel Larsson Espen Surén, Bitr. rektor sophia1Carolina Dryselius – Verksamhetsledare på FolkuniversitetetBengt Johansson, VD ForsenAnders WhassJonas Jalvér, VD - Norrköping Science Park ABCharbel FöreläserClaire Karlsson, Affärsutvecklingschef - Mitt Liv