Program konferens 2016

Tillsammans släpper vi in framtiden Skola, arbetsliv och samhälle står inför stora utmaningar under 2016/2017. Vi erbjuder en kraftsamling just när osäkerheten är så stor och frågorna hopar sig som är angelägna att få svar på. Hur ser regionens situation ut gällande arbetslöshet och kompetensutveckling?

Syftet med konferensen Nätverket går ut på att ha en konferens där företag i Östergötland, Östergötlands kommunala politiker, rikspolitiker, Svenskt Näringsliv och Norrköping & Linköpings universitet (LIU) med studenter samt arbetssökande ska närvara under ett och samma tak. Här finns möjligheten för samtliga parter att nätverka under en hel förmiddag. Studenterna och de arbetssökande kan nätverka med företagen direkt på plats, företagen kan nätverka med politiker och politiker kan höra vad studenter, arbetssökande och företagen har för åsikter/idéer att utveckla hela regionen. Här samverkar vi ihop för att få ett stärkande band mellan parterna så vi tillsammans kan lyfta vårt samhälle och få det framgångsrikt.

Frågor som kommer att behandlas under dagen

» Hur stärks samverkan mellan skolan och arbetslivet?

» Hur kan en pedagogik inriktad mot entreprenörskap bidra till ökad motivation hos elever och skolpersonal?

» Hur kan arbetsliv och skola klara kommande utmaningar i en ny verklighet/framtid?

» Hur bidrar kommunala politiker och regeringen till ökade förutsättningar för unga människors framtid?

» Ungdomars idérikedom, kunnande och arbetslivets kompetensbehov, hur kan de förenas under 2016/2017-talet?

Frågorna ovan kommer att behandlas under konferensen och goda exempel kommer att redovisas. Frågor kommer att kunna ställas, vilket leder till diskussioner som föder inspiration, glöd och nytänkande, vilket leder oss tillsammans in i framtiden.

Vi vänder oss till företagare, skolledare/rektorer, studenter, samordnare av skola och arbetsliv för högskola/universitet, politiker på riks- och kommunal nivå, personal inom arbetsförmedlingen, regionala kompetensråd och övriga intresserade. Vi hoppas att denna dag skall ge innovationskraft i företag, kommun och i skola.

Följande kommer att hålla anförande under konferensen 27 oktober 2016

1. Kalle Wahlström, Enhetschef Samverkan skola -Arbetsliv, Gävle kommun.
2. Greger Westerdahl, utbildningsansvarig för Tage Rejmes Bil AB.
3. Katarin Önell, ordförande för ideella organisation Diversity Charter Sweden.
4. Admir Lukacevic, social entreprenör och grundare av Idrott utan gränser.
5. Morgan Holmström, verksamhetsansvarig på Individual focus.
6. Mathias Sundin, Riksdagsledamot från Östergötland, skattepolitiskt talesperson för Liberalerna.
7. Mimmi Agnevald Haugen, Bitr. Verksamhetsområdeschef på Arbetsförmedlingen.

Konferencier/moderator: Bahjat Mourad, Verksamhetsansvarig på Nätverkarna Öst & Helene Nord, VD på Spetsa!

Debatt på scen kommer att hållas med samtliga ovanstående deltagare och Olle Felten Riksdagsledamot för Sverige demokraterna samt egen företagare!

program-konferensen-samverkan-skola-arbetsliv-integration-27-okt-2016

kalle-w

Kalle Wahlström

westerdahl-greger

Greger Westerdahl

 

 

 

 

 

 

 

 

admir2

Admir Lukacevic

2015-katarina-onell-3

Katarin Önell

dut0wpps

Morgan Holmström

14194368_10154351015230479_1301207471_n

Mathias Sundin

mimmi

Mimmi Agnevald Haugen

olle-felten

Olle Felten

helen-nord-fixad

Helene Nord

bahjat-mourad-arets-affarsnatverkare-2015

Bahjat Mourad