Om oss

Nätverkarna Öst ägs och drivs av Bahjat Mourad som i botten är civilekonom och brinner för frågorna arbetslöshet & kompetensutveckling.

Nätverkarna Öst vill stärka nätverket och samarbetet mellan skola, näringsliv, arbetssökande och politiker i Östergötland. Vi vill underlätta för studenterna i regionen att direkt efter sin universitetsutbildning komma in i arbetslivet utan stora hinder. Idag hamnar många mellan stolarna och lyckas inte få det arbete de önskar inom den utbildningen de har samt den kompetens de besitter. Vi vill bygga en bro för studenter och arbetssökande att hitta rätt jobb från första början vilket leder till att näringslivet utvecklas mer effektivt och det gynnar vår region positivt.

Vårt huvudsyfte är att vara en bro mellan skolan, näringslivet och kommunen

Nätverkarna Öst vill:

  • främja samverkan och vara en bro mellan skola, näringsliv, de arbetssökande och politiker i Östergötland.
  • vara ett rådgivande nätverk till kommun och politiker i frågor rörande samverkan mellan skola, näringsliv och de arbetssökande.
  • se till att skolan får nödvändig kunskap om arbetsmarknadens behov för att underlätta för studenter och arbetssökande att få arbete.

Nätverkarna Öst anordnar en årlig konferens som parterna skola, näringsliv, de arbetssökande och politiker deltar i. Konferensen behandlar frågorna arbetslöshet och kompetensutveckling och varje part får här göra sig hörda.

Vi på Nätverkarna Öst driver en organisation som är partipolitiskt obunden.

Läs mer om våra årliga konferenser under fliken ”Konferens”.