Utfall konferensen 2014

Bilder från konferensen 11 november 2014

http://natverkarnaost.se/bilder-fran-konferensen-samverkan-skola-arbetsliv-2014-11-11/


Reportage Norrköpings-Magazinet 19 november 2014

http://www.norrkopingsmagazinet.se/konferens-for-att-starka-arbetsmarknaden/

2. CY+BM

1. NorrköpingsMagazinet

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Intervju med Sveriges Radio 11 november 2014

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=6016312

Sveriges radio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reportage i Norrköpings Tidningar 12 november 2014

http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/natverkstraff-om-framtidens-jobb-10353217.aspx

DSC_0441 


Vi riktar ett stort tack till våra utställare:

– LeBa Ekonomibyrå AB, http://www.lebaekonomibyra.se/ 
– SALO-Sverige, http://saloportalen.salosverige.se/
– Frida Södermark, http://www.ultradistans.se/?page_id=789
– Addkomp AB, http://www.addkomp.se/
– Swedbank Sverige, Norrköping, http://www.swedbank.se/ 
– Svenskt näringsliv, Östergötland, http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/linkoping/
– ForeverLiving Products, http://www.foreverliving.se/
– Eductus, http://www.eductus.se/
– Medborgarskolan, http://www.medborgarskolan.se/
– CG Konsulting, http://forelasningar.com/
– Adecco, http://www.adecco.se/
– Mitt Liv, http://mittliv.com/ 
– Consensus – Hälsouniversitetets studentkår
– Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet
– LinTek – Linköpings teknologers studentkår


Vi riktar ett stort tack till följande företag:

– LeBa Ekonomibyrå AB, http://www.lebaekonomibyra.se/ 
– Linköpins universitet, http://www.liu.se/?l=sv
– SAAB Aorostructures, http://www.saabgroup.com/
– Swedbank Sverige, Norrköping, http://www.swedbank.se/
– NorrköpingsMagazinet, http://www.norrkopingsmagazinet.se/hem/
– Addkomp AB, http://www.addkomp.se/
– SALO-Sverige, http://saloportalen.salosverige.se/
– Frida Södermark, http://www.ultradistans.se/?page_id=789
– Consensus – Hälsouniversitetets studentkår
– Studentkåren StuFF vid Linköpings universitet

Sponsorer

 


Nätverkarna Öst intervjuar deltagare under konferensen:

Intervjufråga 1: Varför tycker du att en konferens som dagens är bra att anordna?

Intervjufråga 2: Vilka åtgärder tror du behövs för att minska arbetslösheten och öka kompetensutvecklingen?

Franco Sosa, arbetssökande:

DSC_0302Dagens konferens ger perspektiv på saker och ting som rör arbetslösheten och kompetensutvecklingen. Jag tycker kommunen borde ta mer ansvar. Istället för att betala ut a-kassa eller olika typer av bidrag borde kommunen satsa mer på att skapa sysselsättning och jobb.”

 

Philip Mirza, studerande:

DSC_0317”Det är bra med en konferens som denna för att samla alla parter för att skapa diskussion och dialog för att sedan se vad det kan leda till. En del som vill studera kanske inte vill eller klarar inte av högskolenivå. Jag skulle vilja se mer av andra utbildningstyper/utbildningsnivåer än högskola och universitet, såsom folkhögskola, där utbildningen baseras på problembaserat lärande och diskussioner                                                                       i grupp istället för en massa tentor och prov.”

Henrik Eklund, kontorschef Swedbank Norrköping:

DSC_0324”Dagens konferens skapar en ytterligare plattform där fokus kan skapas kring arbetslöshet och kompetensutveckling. Plattformen är nyckeln till framgång. Samverkan är här ett viktigt och betydelsefullt sätt att arbeta vidare med dessa typer av frågor.”

Claire Karlsson, Mitt Liv:

”Jag tycker en konfeDSC_0347rens som dagens är nyttig att anordna för att det är viktigt med ett gott samarbete mellan samtliga aktörer. Jag tror på ett mentorskapsprogram där vi matchar arbetslösa med arbetsgivarna. Mentorskapet ska fokusera på:

1- En ökad förståelse för arbetsmarknaden.

2- Hur kan ett CV utvecklas?

                                                                        3- Arbetsintervju förmåga.

Isa Isa, SOUF Riksförbund:

DSC_0354”Jag tycker det är jätte bra med nätverk. Det är bra att kunna samla olika krafter och grupper under ett och samma tak för att utbyta erfarenheter för att få en framtida utveckling. Jag tror på att anpassa kurser/utbildningar till de arbeten som finns på marknaden. Jag tycker att staten ska gå in mer och stödja ungdomar. Staten kan betala arbetsgivarna ett stöd för att anställa                                                         ungdomar och se det som en utbildningstid/lärlingstid.”

Jessica Lingonstierna Frank, Hermods AB:

”Jag jobbar med invandrDSC_0379are som är nya i Sverige och som ska ut till arbetsmarknaden. Dagens konferens är viktig då den fokuserar på samverkan bland annat. Frågor lyfts såsom:

1- Vad gör vi med de som hamnar mellan stolarna?

2- Tar vi vara på utbildning och                                                                                            kompetens som de nyanlända har?

Jag tycker att vi ska stärka det jobb vi redan har kring deltagare/arbetslösa som hamnat mellan stolarna. Vi ska samla samtliga och gå in på individnivå för att se vad respektive individ har i ryggsäcken, vilken utbildning de har, vilka olika typer av erfarenheter de besitter etc. Jag tycker att samarbetet med näringslivet ska förbättras. Sverige kräver idag höga utbildningar för inte så avancerade jobb – vi måste ändra på det. Jag tycker att näringslivet ska ge chans till de som inte har högutbildning men som besitter annan kompetens, som t.ex. kunskap, färdigheter, erfarenheter mm.”