Inför konferensen 2015


Den 2015-01-15
Idag träffade jag Lars Jagerfelt, vice President Regional Relations at Saab Aerosystems. Lars har lång erfarenhet av samverkan i regionen samt att han bl.a. sitter som ordförande på StyreseAkademien i Östergötland. Synd att jag inte träffade Lars tidigare. Tack Lars för ett gott möte och intressant att lyssna på ert arbete. /Bahjat Mourad
http://saab.com/

SAAB 2, Lars Jagerfelt och Bahjat Mourad SAAB SAAB 3, Bahjat Mourad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Den 2015-01-15
Idag träffade jag Maria Flexner, verksamhetsansvarig på StyrelseAkademien. Maria verka för bättre styrelsearbete i svenska företag samt arbetar med olika styrelseutbildningar etc. Jag gick själv via StyrelseAkademien min styrelseutbildning april/maj 2014 samt certifieringen att bli styrelseledamot.Tack Maria för ett gott möte och intressant att lyssna på ert arbete. /Bahjat Mourad
http://www.styrelseakademien.se/saostsverige

Maria Floxner

 

 

 

 

 

 


Den 2015-01-14
Idag träffade jag Gabriella Åstrand, områdeschef på Försäkringskassan. Gabriella har mångårig chefserfarenhet, samt arbetar med utveckling av företag för att öka och effektivisera verksamheter, kostnadsnedskärningar och utveckla strategier och marknadsplaner. Tack Gabriella för att gott möte och intressant att lyssna på ert arbete. /Bahjat Mourad
http://www.forsakringskassan.se

Gabriella Åstrand

 

 

 

 

 

 


Den 2015-01-12
Idag träffade jag Göran Felldin, samverkansdirektör vid Linköpings universitet. Göran jobbar mycket med samordning för att utöka den regionala nätverket för universitetet. Tack Göran för att gott möte och intressant att lyssna på ert arbete. /Bahjat Mourad

http://www.liu.se/?l=sv

Göran Felldin samverkansdirektör vid Linköpings universitet

 

 

 

 

 

 

 


Den 2014-12-11
Idag träffade jag Håkan Hydén, regionansvarig på BNI Östergötland och Örebro län. Håkan jobbar mycket med affärsnätverket för att utöka den regionala affärsmöjligheterna i näringslivet. Tack Håkan för att gott möte och intressant att lyssna på ert arbete. /Bahjat Mourad
http://www.bni.nu

Håkan hyden

 

 

 

 


Den 2014-12-11
Idag hade vi möte med Ingela Gullstrand på NyföretagarCentrum/Norrköping. Tack Ingela för ett toppen möte och vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete. /Bahjat Mourad 

http://www.nyforetagarcentrum.se/norrkoping/

Ingela Gullstrand  

 

 

 


Den 2014-12-10
Idag träffade jag Claire Karlsson, verksamhetsansvarig i Östergötland för Mitt Liv. Bolaget arbetar för ett socialt företagande som inkluderar samhälle och arbetsmarknaden som värdesätter mångfald. Detta går ihop med Nätverkarna Öst uppfattning för den samhällsutvecklingen. Tack Claire! /Bahjat Mourad
http://www.mittliv.com/
Claire Karlsson, verksamhetsansvarig i Östergötland för Mitt Liv 2 Claire Karlsson, verksamhetsansvarig i Östergötland för Mitt Liv

 

 

 

 

 

 

 


Den 2014-12-09
I går träffade jag Antonius Almaleh (Konsulent) och Bengt Almstedt (Samordnare) på Bilda Ortodox bildning och kultur. Vi hade lång dialog om mångfald, integration och utanförskap. Tiden rann i vägg att efter fyra timmar kändes det som vi hade behövt ytterligare några timmar. Tack Antonius & Bengt för mycket givande diskussion och ser fram emot ett långsiktigt samarbete med er! /Bahjat Mourad 

http://www.bilda.nu/Bilda/Pages/BildaContactListingTemplate.aspx?id=150
Bilda 2

 

 

 

 

 


Den 2014-12-09
Meta Ryderstedt är Styrelseordförande på Alltransport samt sitter med i Näringslivsrådet för att stärka företagsklimatet i 
Norrköpings kommun. En av Nätverkarna Östs huvudsakliga syfte är att stärka nätverket & samverkan kring arbetslivet i kommunen och regionen. Tack Meta för att du delar med dig av dina kunskaper och erfarenhet. Vårt samhälle behöver flera kvinnliga förebilder som dig. Tillsammans är vi starka! 

/Bahjat Mourad

http://www.alltransport.se/kontakt/ledning/
Meta Ryderstedt

 

 

 

 

 

 

 

 


Den 2014-12-09
I förmiddags hade jag ett möte med Mattias Severin, Campusråd, Campus Norrköping och Prefekt på Institutionen för teknik och naturvetenskap, Liu. Vi pratade bl.a. om utbildningsväsendet på LiU samt avtalet mellan LiU ochNorrköpings kommun (Lyskraft) om kompetensutveckling. Tack Mattias för bra dialog och ditt engagemang kring dessa frågor som vi på Nätverkarna Öst brinner för!! /Bahjat Mourad

www.liu.se
Mattias Severin Liu 1Mattias Severin Liu 2

 


Den 2014-12-03
Tack Helena Thun, Mikael Johansson Frode på Nulink – Linköpings näringslivsbolag och Karin Nyman Näringslivscoach Linköpings kommun för ett givande och intressant samtal kring Skola — Arbetslivet. /Bahjat Mourad & Claude Yousef 

http://www.linkoping.se/ 
http://www.nulink.se/

Helena Bernholtz NuLink Michael Johansson Frode

 

 

 

 

 


Den 2014-12-02
Träffade Björn Persson, Regionchef E.ON och vi hade lång dialog om näringslivet Norrköping kontra regionen samt presenterade Nätverkarna Östs arbete kring Skolan — Arbetslivet. Björn Persson har lång erfarenhet av arbetet kring näringslivet etc. Tack Björn! /Bahjat Mourad

http://www.eon.se/privatkund/ 

Björn Persson

Björn Persson2

 

 

 

 

 


Den 2014-11-27
Tack Petra Josefsson, Platschef och Maria Sandmark, Utbildningsledare på Plushögskolan i Linköping för ett mycket intressant möte. Vi hade lång dialog om framtidens utbildningar och hur vi går tillväga för att skapa och utöka nyfikenhet kring utbildning i regionen. Tack tjejer för ett givande och intressant arbete ni har!

/Bahjat Mourad
www.plushogskolan.se
 

Petra Josefsson och Maria Sandmark 2Petra Josefsson och Maria Sandmark

 

 

 

 

 


Den 2014-11-26
Haft ett möte med Reidar Svedahl, FP samt kommunalråd Norrköpings kommun. Vi pratade om både utbildning och arbetsmarknadsfrågan kontra näringslivet för Norrköpings kommun. Tack Reidar! /Bahjat Mourad

http://www.norrkoping.se/organisation/nyheter/2014/ny-kommunstyrelse-foresla/index.xml

Reidar Svedahl