Konferensen Samverkan Skola – Arbetsliv, 2013

Skola, arbetsliv och samhälle står inför stora utmaningar under 2013. Vi erbjuder en kraftsamling just när osäkerheten är så stor och frågorna hopar sig som är angelägna att få svar på. Hur ser regionens situation ut gällande arbetslöshet och kompetensutveckling?

Syftet med konferensen

Nätverket går ut på att ha en konferens där företag i Östergötland, Östergötlands kommunala politiker, rikspolitiker, Svenskt Näringsliv och Norrköping & Linköpings universitet (LIU) med studenter samt arbetssökande ska närvara under ett och samma tak. Här finns möjligheten för samtliga parter att nätverka under en hel förmiddag. Studenterna och de arbetssökande kan nätverka med företagen direkt på plats, företagen kan nätverka med politiker och politiker kan höra vad studenter, arbetssökande och företagen har för åsikter/idéer att utveckla hela regionen. Här samverkar vi ihop för att få ett stärkande band mellan parterna så vi tillsammans kan lyfta vårt samhälle och få det framgångsrikt.

Frågor som kommer att behandlas under dagen

 • Hur stärks samverkan mellan skolan och arbetslivet?
 • Hur kan en pedagogik inriktad mot entreprenörskap bidra till ökad motivation hos elever och skolpersonal?
 • Hur kan arbetsliv och skola klara kommande utmaningar i en ny verklighet/framtid?
 • Hur bidrar kommunala politiker och regeringen till ökade förutsättningar för unga människors framtid?
 • Ungdomars idérikedom, kunnande och arbetslivets kompetensbehov, hur kan de förenas under 2013-talet?

Frågorna ovan kommer att behandlas under konferensen och goda exempel kommer att redovisas. Frågor kommer att kunna ställas, vilket leder till diskussioner som föder inspiration, glöd och nytänkande, vilket leder oss tillsammans in i framtiden.

Vi vänder oss till företagare, skolledare/rektorer, studenter, samordnare av skola och arbetsliv för högskola/universitet, politiker på riks- och kommunal nivå, personal inom arbetsförmedlingen, regionala kompetensråd och övriga intresserade.

Vi hoppas att denna dag skall ge innovationskraft i företag, kommun och i skola.

FÖljande talare kommer att hålla föredrag under konferensen

 1. Elisabeth Nilsson, Landshövding i Östergötland
 2. Lars Stjernkvist, kommunalråd Norrköpings kommun
 3. Emma Hansson, Näringslivskoordinator vid InnovationskontorEtt, Linköpings universitet
 4. Ronny Mårtensson, VD Åtvidabergs Sparbank
 5. Britt-Inger Eliasson, HR Manager Holmen Paper AB
 6. Katarina Berner Frösdal, personaldirektör och vVD Handelsbanken
 7. Anders Härnbro, kommunalråd Finspångs kommun
 8. Eric Rynestad, ombudsman IF Metall Östergötland
 9. Mats Rosander, personaldirektör Siemens Industrial Turbomachinery AB
 10. Katarina Lindahl, Försäljningsområdeschef Skandia Östergötland
 11. Björn Persson, regionchef E.ON Östergötland

(Anders Gummesson, Moderator)

Debatt på scen kommer att hållas med samtliga ovanstående deltagare samt Martin Gollvik, utbildningsansvarig och är representant från LinTek, en av studentkårerna vid Linköpings universitet.

Anmälan till konferensen sker via e-mail: natverkarnaost@gmail.com
Företagare: Ange företagsnamn, namn på deltagande personer, mobilnummer och e-mailadresser till samtliga.
Övriga personer: Ange namn, sysselsättning, mobilnummer samt e-mail.

Anmälningsavgift 560 kr exkl. moms/person. I priset ingår konferens & fika.
Vill du ha lunch? Lunchbuffé, Restaurang LaxHolmen, 120 kr.

Antal platser är begränsade till 200 personer pga. lokalytan på Liu Campus Norrköping, (K4).

Maila gärna övriga tankar eller funderingar!

Tryck här för Program för Konferensen Samverkan Skola – Arbetsliv, 14 juni 2013 pdficon_small

Konferensen
Samverkan Skola – Arbetsliv
14 juni 2013
på Campus Norrköping

Talare
Elisabeth Nilsson
Elisabeth Nilsson
Lars Stjernkvist
Lars Stjernkvist
Emma Hansson
Emma Hansson
Ronny Mårtensson
Ronny Mårtensson
Britt-Inger Eliasson
Britt-Inger Eliasson
Katarina Berner Frösdal
Katarina Berner Frösdal
Anders Härnbro
Anders Härnbro
Eric Rynestad
Eric Rynestad
Mats Rosander
Mats Rosander
Katarina Lindahl
Katarina Lindahl
Björn Persson
Björn Persson
Anders Gummesson
Anders Gummesson
(Moderator)
Martin Gollvik
Martin Gollvik
(endast debatt)